Loodsbeheer

[metaslider id=”1230″]

Onze vereniging beschikt over een aantal (niet verwarmde) loodsen. Een loods voor zeilboten, motorboten en kleinere boten op eigen trailer.

De plaatsen voor vaartuigen in winterberging zijn echter wel beperkt. Indien U de beschikbaarheid wenst te kennen, dan kunt U hiervoor Koenraad Van der Cruyssen contacteren via deze weg. Om verzekeringstechnische redenen kunnen enkel leden een winterberging in onze loodsen verkrijgen. Een lidmaatschap is dus noodzakelijk.

Om de vaartuigen in onze loodsen te bergen, worden er twee kraandagen georganiseerd. Hierbij wordt een grote kraan gehuurd en gebeuren de manipulaties op één dag in het najaar (voor het uit het water halen van de boten) en één dag in het voorjaar (voor de tewaterlating van de boten).

Belangrijke mededelingen

 • Voor de eerste berging in onze loodsen, dient een aanvraagformulier te worden ingevuld en ondertekend te worden bezorgd aan de verantwoordelijke loodsbeheer. Vervolgens wordt er verder gecommuniceerd over de bergingen voor de volgende jaren zonder hiervoor nog expliciet elk jaar een formulier dient ingevuld te worden
 • Om een berging in onze loodsen te bekomen, mogen er geen openstaande facturen van andere diensten zijn (behalve met akkoord van de penningmeester)
 • Gereserveerde bergingen die binnen de maand voorafgaand aan de gecommuniceerde kraandag worden opgezegd, zullen aanleiding geven tot de facturatie van een aangepaste vergoeding. Dit kadert in het feit dat enerzijds dergelijke feiten aanleiding geven tot inkomstenverlies en dat er anderzijds elk jaar tekort is aan plaatsen
 • Behalve voor kleinere bootjes op trailer, wordt een winterberging in onze loodsen enkel toegestaan door gebruik te maken van onze eigen bootstoelen (waarvoor een huur dient betaald te worden)
 • Indien tijdens een winterbergingsperiode een vaartuig verkocht wordt, dan is de berging NIET overdraagbaar op de koper. De koper dient zich te melden en zich in orde te stellen met alle administratieve verplichtingen

Voorschriften tijdens verblijf in onze loodsen

 • Het is niet toegestaan om te overnachten aan boord. De loodsen zijn enkel toegankelijk van 08h00 tot 22h00. Bij het verlaten van de loodsen dienen alle toegangen gesloten te worden
 • Een toegangskaart tot de loodsen mag niet doorgegeven worden aan andere leden, laat staan aan niet-leden!
 • Er mogen geen gasflessen, diesel of benzine jerrycans aan boord blijven. Alle losliggende brandbare materialen dienen verwijderd te worden
 • Er mogen geen verwarmingstoestellen aangesloten blijven indien niemand aan boord is
 • Er mogen geen persoonlijke spullen in de loodsen zonder toezicht achtergelaten worden. Iedere eigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen op onze vereniging of haar leden
 • Er mogen enkel gewone onderhoudswerken uitgevoerd worden. Dit houdt in: poetsen van romp en onderwaterschip, aanbrengen van antifouling en kleine herstellingen
 • Op geen enkel ogenblik mogen andere vaartuigen hinder ondervinden van de onderhoudswerken! Bij het afschuren van het onderwaterschip dient een stofzuiger aangesloten te worden zodat andere vaartuigen niet onder het stof komen te zitten
 • Slijp- en laswerken zijn verboden in de loods!
 • Eenieder die werken uitvoert is verantwoordelijk voor de schade, al dan niet uitgevoerd door hemzelf of aangestelde, al dan niet onvrijwillig toegebracht aan andere boten of aan de infrastructuur van de club
 • Elk vaartuig dient verzekerd te zijn voor eigen schade en schade aan derden. Hiervan kan op elk ogenblik het bewijs worden opgevraagd

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.