Zijn er nog plaatsen beschikbaar?

Nog geen lid maar op zoek naar een ligplaats in de haven of onze loodsen? Mogelijks vindt U die nog bij ons …

Lees hieronder onze STRIKTE procedure …

EERST INFORMEREN ALVORENS LIDMAATSCHAP EN BERGING AAN TE VRAGEN …

Volgend stappenplan maakt het eenvoudig en zal het snelste leiden tot een antwoord op uw vraag:

  • Raadpleeg eerst onze tarieven via deze link. Belangrijke opmerking hieromtrent is dat deze tarieven enkel gelden voor leden! Het is een absolute voorwaarde om lid te zijn van onze vereniging om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Dit heeft niet alleen verzekeringstechnische redenen, maar door het lidmaatschap ontvangt U onze diensten ook veel voordeliger!
  • Als U zich kunt vinden in de tarieven, dan dient U vervolgens naar de beschikbaarheid via dit formulier te vragen. Bij een correcte invulling van dit formulier zal uw vraag meteen bij de juiste persoon terechtkomen.
  • De betrokken verantwoordelijke laat U binnen de kortste keren weten of er nog plaats vrij is in onze infrastructuur.

PAS NA BEVESTIGING KAN U DE AANVRAAGFORMULIEREN VOOR LIDMAATSCHAP EN BERGING INVULLEN …

Volgend stappenplan brengt uw lidmaatschap in orde en bezorgt U een berging:

  • U ontvangt een e-mail met een link naar het formulier “aanvraag lidmaatschap” en een link “aanvraag berging”
  • Het formulier “aanvraag berging” dient vergezeld te worden van een recente foto van uw vaartuig, vlaggenbrief en verzekeringsbewijs. Zonder deze documenten kunt U geen berging bekomen!
  • Nadat beide ingevulde formulieren met bijlagen ons bereikt hebben, wordt binnen het bestuur uw kandidatuur besproken en dient deze aanvaard te worden op de eerstvolgende vergadering.
  • Nadat de beslissing in het bestuur werd genomen, wordt U vervolgens op de hoogte gebracht.
  • Na voorgaande zal U een digitale factuur ontvangen voor de eenmalige toetredingsbijdrage, het lidgeld van het lopende jaar en de kosten voor berging.
  • ENKEL nadat voorgaande facturen betaald zijn, en uiterlijk voor de aanvang van het gebruik van onze diensten, wordt uw ligplaats gewaarborgd.

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.