jaarlijkse ledenvergadering

Onze jaarlijkse ledenvergadering is bij uitstek het moment om vragen en/of opmerkingen voor te leggen aan het bestuur. Er zijn immers nooit meer leden op hetzelfde tijdstip aanwezig om ervoor te zorgen dat onze beslissingen een zo groot mogelijk draagvlak bekomen. In tegenstelling tot wat sommige leden zouden denken, telt jullie mening wel degelijk mee!

Indien er vragen of onderwerpen zijn welke U onder onze aandacht wil brengen, kunt U deze altijd op deze vergadering meedelen of schriftelijk overmaken via ons contactformulieren. De reden waarom we op deze wijze communiceren is enkel om misverstanden te vermijden en partijdigheid uit te sluiten.

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.