jaarlijkse ledenvergadering

Het bestuur stelt alles in het werk om het patrimonium optimaal in stand te houden, en hierbij een zo groot mogelijk draagvlak te bekomen bij de leden voor haar beslissingen. Het is daarom van groot belang dat jullie stem en mening ons bereikt! Dit kan onder andere door aanwezig te zijn op onze jaarlijkse ledenvergadering waar uw stem weldegelijk meetelt! Indien er vragen of onderwerpen zijn welke U onder onze aandacht wil brengen, kunt U deze altijd op deze vergadering meedelen of overmaken via ons contactformulieren.

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.