Welkom

Het is reeds meer dan eens bewezen: communicatie is van groot belang in onze maatschappij en ons bestaan. Wat voor de ene belangrijk is, is voor de andere vanzelfsprekend en voor nog anderen totaal niet aan de orde. In elk geval voorkomt goede communicatie vaak misverstanden en zorgt ervoor dat organisaties, zowel intern als extern, goed kunnen functioneren.

Mensen die een website maken vertrekken vanuit hun eigen accenten (eenvoudig, duidelijk, informatief), ideeën, ervaringen … openstaan voor andere ideeën, standpunten en opmerkingen van de bezoekers, kan er alleen maar toe leiden dat de website vertaalt wat er leeft bij alle betrokkenen en een optimale communicatie bereikt wordt.

Vandaar deze uitnodiging gericht aan onze bezoekers: laat ons weten waar we onze site kunnen verbeteren … of alle informatie jullie bereikt … op een eenvoudige manier of eerder te ver weg gestoken …

Structuur van onze website

Suggesties om onze website te verbeteren? Dit kan U melden via deze link

  • Elke bladwijzer op onze homepagina is een pagina op zich. Door op elke omschrijving te klikken, gaat U naar deze pagina. Voorbeeld: Onze diensten … door op “onze diensten” te klikken opent U de basis pagina
  • Onder de meeste pagina’s zitten nog andere bladwijzers die dan weer bijkomende pagina’s activeren. Door met de cursor over de hoofdpagina’s te bewegen, komen deze tevoorschijn en kan er doorgeklikt worden naar de gedetailleerde informatie. Voorbeeld: door met cursor over “Onze diensten” te gaan, komend de onderliggende pagina’s tevoorschijn en kunnen deze pagina’s geactiveerd worden door ook weer op te klikken
  • Als de cursor overgaat naar een handje met vingeraanwijzing, kunt U ofwel naar een andere pagina gaan, ofwel een document downloaden

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.