Havenbeheer

Een locatie vinden voor een ligplaats van ons bootje, is voor velen een zoektocht. We zoeken niet alleen een mooie omgeving, we kijken ook naar de veiligheid en houden rekening met vele andere elementen die een rol spelen in de keuze die we uiteindelijk maken.

Zo gebeurt het regelmatig dat er een ligplaats vrijkomt. Soms zoeken we het dichter bij huis, soms moet er afscheid genomen worden van onze hobby … Indien U de beschikbaarheid wenst te kennen, dan kunt U hiervoor Patrick De Freyne contacteren via telefoon +32 476 26 07 30 of via dit formulier.

Momenteel zijn alle ligplaatsen in onze haven in gebruik genomen. Doordat het botenbestand zeer regelmatig wijzigt, kan het gebeuren dat er van plaats moet gewisseld worden. Het is heel belangrijk te weten dat een toegewezen ligplaats nooit definitief wordt toegewezen. De havenmeester beslist elk jaar hoe de plaatsen worden toegewezen. Het spreekt echter voor zich dat er zoveel als mogelijk gestreefd wordt om de boten zo weinig mogelijk te verleggen, maar omwille van een optimalisatie van onze inkomsten kan dit uitzonderlijk toch gebeuren.

Belangrijke mededelingen

  • Het afmeren in onze haven dient steeds op een veilige wijze te gebeuren: degelijke landvasten voor- en achteraan moeten aanwezig zijn en minstens één springtouw. Deze moeten op een deskundige wijze vastgemaakt worden
  • Er dienen goede stootkussens aanwezig te zijn en ten alle tijde gebruikt te worden
  • Uitstekende delen van het vaartuig mogen geen hinder vormen voor andere vaartuigen of personen
  • In geen geval mag onze infrastructuur aangepast worden om aan persoonlijke behoeften te voldoen
  • De aftakpunten voor elektriciteit worden door de havenmeester toegewezen. Het is niet toegestaan om de stekkers te wijzigen of in te pluggen in andere stekkers zonder toestemming van de havenmeester
  • Booteigenaars dienen hun vaartuigen in goede staat te houden en te onderhouden. Grote herstellingswerken, las- en slijpwerken zijn niet toegelaten, teneinde de andere booteigenaars niet te hinderen. Bij vaststelling van nalatigheid in deze, bestaat er een procedure om de toegang tot onze haven te ontzeggen
  • Elk vaartuig in onze haven dient degelijk verzekerd te zijn. Het bewijs van verzekering dient ten alle tijde kunnen worden voorgelegd op verzoek van het bestuur
  • Indien de vaste ligplaats verlaten wordt voor meer dan één dag, dient de havenmeester op de hoogte gebracht te worden
  • Ligplaatsen zijn niet overdraagbaar indien het vaartuig verkocht wordt! De koper dient zijn lidmaatschap aan te vragen, een nieuwe aanvraag in te dienen en zich in orde te stellen met alle administratieve verplichtingen.

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.