Berichten

Plannen kunnen wijzigen … boten worden regelmatig verkocht … tijdsbesteding evolueert … gezinssituaties veranderen … Dit zijn kenmerken van een leuk en sociaal leven die het allemaal boeiend houden. Om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan jullie wensen, is een goed georganiseerde planning noodzakelijk en vraagt dit ieders medewerking. Tot voor enkele jaren moest ieder lid elk jaar opnieuw een papieren aanvraagformulier indienen. Dat werd dan vervangen door een nieuw formulier waarbij de aanvraag gold tot wederopzegging. Dit was nog steeds niet de ideale manier om op een efficiĆ«nte manier bij te dragen aan deze planning. Gezien onze administratie inmiddels volledig digitaal georganiseerd wordt, en wij het onze leden zo eenvoudig mogelijk proberen te maken, is er met ingang van 2021 een formulier aangemaakt waarin wij onze leden verzoeken hun intenties voor het komende jaar te laten kennen.

Wat zijn uw wensen?

vul dit formulier in zodat wij de nodige voorzieningen kunnen maken …

BELANGRIJKBELANGRIJKBELANGRIJK … BELANGRIJK!
  • Het indienen van het hiervoor vermelde formulier vervangt de oude aanvragen en dient uiterlijk anderhalve maand voor de aanvang van de dienst ingezonden te worden
  • Deze intentieverklaring wordt gelijkgesteld met een effectieve aanvraag en geeft aanleiding tot facturatie van de aangevraagde diensten
  • Het recht op onze diensten is pas verworven na betaling. Bij ontstentenis hiervan kan uw plaats worden toegewezen aan iemand op de wachtlijst

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.