Aanvraag lidmaatschap

Formulier aanvraag lidmaatschap

  • wenst lid te worden van de Koninklijke Yacht Club Gent vzw.
    De kandidaat-leden dienen dit aanvraagformulier voor lidmaatschap in te dienen. Minstens 2 leden van de Raad van Bestuur moeten deze kandidatuur ondersteunen. De beslissing van de Raad van Bestuur is definitief en moet niet gemotiveerd worden. De ondergetekende verklaart dat alle gegevens in deze aanvraag correct en volledig getrouw te hebben weergegeven en verbind er zich toe elke wijziging in de toekomst onverwijld mede te delen aan het bestuur. Er dient een éénmalige toetredingsbijdrage te worden betaald bij aanvang van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is pas van kracht nadat het lidgeld en de toetredingsbijdrage voldaan werd.
  • MM slash DD slash JJJJ

Onze website gebruikt cookies voor uw optimaal gebruik. Bij het aanklikken worden deze aanvaard.