/** * The template part for displaying the featured image as the top banner * * @package vega */ ?>
 

Berichten

Het is reeds meer dan eens bewezen: communicatie is van groot belang in onze maatschappij en ons bestaan. Wat voor de ene belangrijk is, is voor de andere vanzelfsprekend en voor nog anderen totaal niet aan de orde. In elk geval voorkomt goede communicatie vaak misverstanden en zorgt ervoor dat organisaties, zowel intern als extern, goed kunnen functioneren.

Mensen die een website maken vertrekken vanuit hun eigen accenten (eenvoudig, duidelijk, informatief), ideeën, ervaringen … openstaan voor andere ideeën,  standpunten en opmerkingen van de bezoekers, kan er alleen maar toe leiden dat de website vertaalt wat er leeft bij alle betrokkenen en een optimale communicatie bereikt wordt.

Vandaar deze uitnodiging gericht aan onze bezoekers: laat ons weten waar we onze site kunnen verbeteren … of alle informatie jullie bereikt … op een eenvoudige manier of eerder te ver weg gestoken …

 


Om ervoor te zorgen dat iedereen snel en vooral correct op de hoogte zou zijn van belangrijke beslissingen van het bestuur, zullen via deze weg “korte berichten” aangeleverd worden …


Privacy

Wij hebben bijzonder veel aandacht voor de privacy van onze leden. Mogen we dan ook vragen indien er leden zijn die niet wensen voor te komen in ons gepubliceerd fotomateriaal, Ivo hiervan op de hoogte te brengen.


Het evacuatieplan voor onze loodsen

De jachten liggen terug veilig in de loods. In tegenstelling met vorig jaar is de evacuatiegang verplaatst. Dit is consulteerbaar bij het evacuatieplan loods.

Mogen we elke eigenaar vragen geen voorwerpen te plaatsen in deze gang  die een mogelijke evacuatie zouden kunnen hinderen.


T-Shirts en petjes met het logo van onze club te koop!

 Vanaf heden kunnen de T-shirts en petjes voor de prijs van € 10 per stuk aangekocht worden in de clubbar bij Nathalie of in ons secretariaat.


Structurele informatiebron bij mogelijke stremmingen t.g.v. sluiswerken Terneuzen …

Eén van onze leden bericht ons over om actuele informatie inzake de voornoemde werken en willen wij graag met U delen … via volgende link gaat U naar de betreffende bron ..