/** * The template part for displaying the featured image as the top banner * * @package vega */ ?>
 

Grote kraandag

Jaarlijks hebben we twee grote kraandagen, waarbij we beroep doen op een professionele organisatie om niets aan het toeval over te laten … Om tegemoet te komen aan al onze leden, en de prijsstijgingen in de toekomst een beetje in de hand te kunnen houden, heeft het bestuur in het verleden beslist de kraandag om de boten in het water te laten op een zaterdag te houden, en de kraandag om de boten uit het water te halen op een vrijdag te plaatsen.

Hierbij stellen we een grote solidariteit vast tussen de leden tijdens de kraandagen zelf. Door samenwerking en goede voorbereiding slagen we er in de berging van de jachten in een minimum van tijd te realiseren en op die manier de kosten laag te houden. We danken alle leden die jaarlijks zorgen voor deze operatie.

Niet iedereen voelt zich evenwel in gelijkaardige mate betrokken , sommige leden beperken zich tot een strikt noodzakelijke aanwezigheid tijdens de takeling van hun jacht. We willen hierbij een oproep doen tot solidariteit gedurende de ganse kraanactiviteit inclusief de opkuis van de loodsen en de stalling van de bootstoelen.

Van zodra de datum vast ligt van deze dag wordt deze op onze agenda geplaatst. Lang genoeg op voorhand aangekondigd zodat jullie planning hiervoor kan aangepast kan worden. We hopen op jullie voltallige medewerking te mogen blijven rekenen.


 

 • in de loods
  in de loods
 • met de botenkar
  met de botenkar
 • met tractor
  met tractor
 • de werkzaamheden in spiegelbeeld
  de werkzaamheden in spiegelbeeld
 • klaar om te hijsen
  klaar om te hijsen
 • in de lucht
  in de lucht
 • in de singles
  in de singles