/** * The template part for displaying the featured image as the top banner * * @package vega */ ?>
 

Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden, welke op volledig vrijwillige basis, de hun toevertrouwde taken met heel veel zorg en engagement uitoefenen.

 


 

Voorzitter Bruno Block

 

Als voorzitter van de vereniging ben ik het aanspreekpunt. We streven ernaar met ons bestuur om de term “goede huisvader” (of huisvrouw natuurlijk) op een zo goed mogelijke manier weer te geven in onze bestuursdaden .
Als Gentse watersportliefhebber kwam ik 20 jaar geleden in contact met onze vereniging, door de aankoop van een zeilbootje. In 2006 werd ik lid van het bestuur om deel te kunnen uitmaken van de veranderingen die zich opdrongen i.v.m. veiligheid en onderhoud van de infrastructuur van de club.
Ik zorg, vooral samen met Ivo, voor een goed verloop bij het verplaatsen van de boten in en uit de loods. Ook bij het meehelpen en ondersteunen van de vernieuwingen en verbeteringen binnen de vzw, probeer ik mijn steentje bij te dragen.
Indien nodig kunt U zich hiervoor tot mij richten.

 

 


 

Secretaris Ivo Cappaert

 

 
Begin de jaren 80 ben ik lid geworden van deze vereniging. Sedertdien heb ik vele zeilreizen gemaakt met vrienden van de club, zowel met mijn eigen schip als met deze van collega’s. Op verzoek van de toenmalige Commodore, de heer Roland De Vilder , ben ik in 2008 in de Raad van bestuur van de K.Y.C.G. toegetreden. Mijn voorliefde voor het ruime water lag in de lijn met de activiteiten van de club. 
 
Als secretaris zorg ik voor de organisatie van de beheerraad  en treed op als verantwoordelijke uitgever. Aanvragen omtrent de winterberging van jachten in onze loodsen kunt U tot mij  richten.

 

 

 


 

Penningmeester Carine Soetaert

 

De wet van 27 juni 1921 die de verenigingen zonder winstoogmerk regelt, werd voor het laatst in 2002 grondig gewijzigd. De hervormingen beogen vooral een grotere transparantie van de werking van de verenigingen ten aanzien van derden en van hun leden. Daarnaast werd ook een boekhoudkundig kader aangeboden en zijn meer gerichte maatregelen genomen om de werking van verenigingen te verbeteren. In 2004 werd het allemaal een beetje teveel voor de toenmalige penningmeester. Bij mijn aanwezigheid op de ledenvergadering van 2003 heb ik dan ook spontaan aangeboden om deze taak op mij te nemen, gezien ik beroepshalve over de kennis beschikte.
Ik vind het bovendien heel belangrijk dat het verenigingsleven de mensen blijft verbinden en het sociaal aspect hiervan gekoesterd wordt. Dergelijke waarden gaan in onze moderne tijden vaak verloren … Geen gebrek dus aan motivatie om mij als vrijwilliger in te zetten voor deze vereniging.
Voor welke zaken dient U zich tot mij richten? Voor alle vragen omtrent de boekhouding, administratie en financiën. Voor vragen omtrent de website.

 


 

Verantwoordelijke activiteiten en feestelijkheden Nadine Malyster

 

Ik engageer mij graag binnen de K.Y.C.G. omdat ik gemotiveerd ben en geloof in het verenigingsleven en de sociale contacten. Ik doe al heel wat vrijwilligerswerk binnen de vrouwenbeweging en de senioren in mijn eigen gemeente. Mijn voorgeschiedenis in het onderwijs is daar een ideale hulp bij! Nadat ik eerst een jaartje in de zijlijn het reilen en zeilen van deze club kon waarnemen, werd ik bevestigd dat het mijn ding zou zijn om de feestelijkheden te organiseren … mensen samen brengen heeft nog steeds een positieve waarde in ons vluchtig bestaan. Met de mensen praten, samen mooie momenten beleven, proberen er iets goeds van te maken … het geeft een goed gevoel een maakt echt een verschil uit. Binnen de raad van bestuur leerde ik gelijkgestemde, boeiende mensen kennen, waar het leuk is om samen mooie plannen te maken en verder een leuke toekomst uit te bouwen. 
Heb je ideeën, suggesties voor nieuwe of aanbevelingen van reeds bestaande activiteiten binnen dit domein, laat het mij rechtstreeks weten en ik bekijk of dit een realiseerbaar voorstel is.

 

 


 

Verantwoordelijke havenbeheer & infrastructuur

 

Begin de jaren 90, werd ik lid van deze club. En van bij het begin voelde het steeds als thuiskomen in een gezellige sfeer. Na enkel jaren de woelige waters van onze Noordzee te hebben doorkruist, heb ik in 2012 terug gekozen om de Koninklijke Yacht Club Gent als mijn thuishaven te kiezen. Sindsdien is jaar na jaar mijn persoonlijke betrokkenheid in de haven blijven toenemen. Samen met Roland en Peter, is er een schitterend team ontstaan die zorg draagt voor de haven, voor de leden hun boten, voor de bezoekers … Maar ook het onderhoud en de verfraaiing van ons patrimonium vraagt veel aandacht. Samen met dit team verlenen wij reeds jaren onze vrijwillige medewerking om hierin mee te helpen. Toen er eind 2017 een nieuw bestuurslid werd gezocht die zou instaan voor de haven en het patrimonium, heb ik mij dan ook vanuit deze invalshoek, kandidaat gesteld. En met de overweldigende steun waarmee het bestuur op de ledenvergadering in 2018 gedragen werd, ben ik ervan overtuigd dat we de toekomst van onze club, terug op de kaart hebben gezet.
Zijn er vragen omtrent de ligplaatsen in onze haven, opmerkingen over de staat van onderhoud van ons patrimonium? Laat het mij rechtstreeks weten!