/** * The template part for displaying the featured image as the top banner * * @package vega */ ?>
 

Jachthaven

Onze vereniging heeft zowel ligplaatsen in onze loods, op het water als op ons terrein. Voor de bergingen in de loods en op het terrein mogen uitsluitend bootstoelen, eigendom van de K.Y.C.G. vzw, gebruikt worden.

Voor aanvragen voor een ligplaats in onze jachthaven, dient U het formulier aanvraag berging, in te vullen en terug te sturen naar onze havenmeester.

Voor aanvragen voor een ligplaats in de loodsen of op het terrein, dient U het formulier aanvraag berging in te vullen en terug te sturen naar onze loodsbeheerder .

 


Wij kunnen rekenen op een team onder leiding van Patrick De Freyne, die zich samen op vrijwillige basis organiseren, teneinde op zoveel mogelijk momenten beschikbaar te zijn. Mocht U een van hen echter niet aantreffen in onze haven, dan kunt U onze andere bestuursleden hiervoor bereiken.


 


 
Om zoveel mogelijk bezoekers een plaats te kunnen aanbieden, vragen wij om onze havenmeesters dan ook op de hoogte te brengen wanneer de ligplaatsen voor langer dan een dag verlaten worden. Deze kleine mededeling laat toe er enerzijds voor te zorgen dat zoveel mogelijk bezoekers een plaatsje kunnen krijgen en anderzijds, ervoor te zorgen dat de ligplaatsen van onze vaste leden vrij zijn wanneer zij terugkeren van een vaardagje …